Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200
Bộ Phim Đức Phật 55 tập đã được Thầy Thích Pháp Lưu dịch và lồng tiếng. Vì youtube remove và block nhiều tập nên quý vị xem đầy đủ bằng DVD. Có phát hành tại Chùa Di Lặc. Thỉnh bộ phim này hay các Phim Phật Khác: 1. Tái Thế Tình Duyên 2. Trăm Năm Lão Hòa thượng Hư Vân 3. Giám Chân Đông Đông (Do Trung Tâm VHPG Di Lặc dịch và Diệu Pháp Âm lồng tiếng) 4. Quán Âm Bán Cá 5. Quán Âm Diệu Duyên 6. Quán Âm Lão Mẫu